Dodacie podmienky

Na našom e-shope si môžeš vybrať z týchto možností, pokiaľ ide o doručenie tovaru:

– osobné vyzdvihnutie v Turanoch,

– doručenie kuriérom,

– doručenie predávajúcim.

Tovar si môžeš prevziať osobne v Turanoch, na sídle spoločnosti (Obchodná 802/28, 038 53 Turany).

Pokiaľ si z väčšej vzdialenosti zo Slovenskej alebo Českej republiky a nemôžeš si pre tovar osobne prísť, samozrejme doručujeme všetko kuriérskou službou na základe vyplneného formulára objednávky na našej internetovej stránke. Využívame služby dodávateľskej spoločnosti

Slovak parcel service, ktorá tovar dopravuje nasledujúci pracovný deň. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 13:00 hod. v pracovný deň. Výnimkou je Česká republika, kde doručenie tovaru je do 3 pracovných dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

Ak bude tvoja požiadavka naliehavá a nám to kapacita dovolí, tvoju požiadavku zrealizujeme obratom do 24 hodín.

Doprava ZADARMO pri nákupe. 

Pri úhrade tvojej objednávky bankovým prevodom ti bude zaslaný e-mail s variabilným symbolom. Variabilný symbol pre úhradu je číslo tvojej faktúry. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, odošleme ti objednaný tovar a informujeme ťa o tom e-mailom. Pri medzibankových prevodoch je potrebné počítať s pripísaním platby na náš účet v priebehu 2-3 dní. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 7-ich dní, objednávka bude automaticky stornovaná, ak sa strany nedohodnú inak.

Banka: Tatra banka
IBAN: SK85 1100 0000 0029 4711 1562
SWIFT: TATRSKBX

Pri preberaní zásielok je nutné, aby si kupujúci alebo jeho poverená osoba pre prevzatie, skontroloval počet balíkov a stav zásielky. Ak nájde akúkoľvek nezrovnalosť, treba túto skutočnosť uviesť na preberacom protokole. V opačnom prípade, ak je potvrdený preberací protokol, že prevzatá zásielka je v poriadku bude akákoľvek reklamácia zo strany predávajúceho zamietnutá.

Objednávky si môžeš prevziať aj osobne na preberacích miestach Slovak parcel service.